เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบทำใบเสนอราคา พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับผู้แทนขาย

คุณสมบัติ

–   อายุ 22 – 35 ปี

–   วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา บัญชี การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

–   หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

–   พิมพ์ดีดได้คล่อง ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Words, Excel ได้ดี