Service Engineer

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบติดตั้ง ซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ลูกค้า ประเมินราคาค่าซ่อม จัดหา-สั่งซื้ออะไหล่

บริการหลังการขายทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

– อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

– หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์ อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในงานได้