เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานจากผู้บริหาร ตรวจและนำเสนองานต่างๆ ติดตามงาน ประสานงาน ติดตามงานด้านต่างประเทศ,

1. จัดทำเอกสารสั่งซื้อ และดำเนินการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และระบบ ISO

2. เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองกับ supplier รวมถึงสรรหา supplier รายใหม่ๆ

3. ติดตามการส่งมอบเพื่อให้ได้สินค้าทันตามความต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อให้สอดคล้องกับระบบ ISO

5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเคลมสินค้า ขอตัวอย่าง ขอเอกสารด้านเทคนิค  

คุณสมบัติ

– อายุ 22 – 35 ปี

– การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา (สาขาวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน และเขียน

– ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

– หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะการต่อรอง การติดต่อสื่อสารได้ดี

– มีความรับผิดชอบสูง