เลขานุการ

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานจากผู้บริหาร ตรวจและนำเสนองานต่างๆ ติดตามงาน ประสานงาน ติดตามงานด้านต่างประเทศ,

เตรียมการประชุม, จัดทำรายงานการประชุม, จัดระบบเอกสาร

คุณสมบัติ

–    อายุ 22 – 35 ปี

–    ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

–    มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี

–    หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

–    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะการต่อรอง การติดต่อสื่อสารได้ดี